Bloeien doet groeien!

Basisscholen Asper, Baaigem, Gavere, Vurste

Op bezoek bij de imkers
Schoolfeest
Gewonnen! Vliegen in een vliegtuig!
Scholenveldloop
Les buiten met meester Jan!
Onderzoekmethoden
Muziek maken!

Visie

Binnen GBS de Vierklaver stellen we vier pijlers centraal. We menen dat deze de basis
vormen voor het groeiproces tot wereldburgers van onze leerlingen. 
 
We engageren ons om dit (deze pijlers) uit te dragen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPECT 

Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks  
in om een context te creëren waarin kans is voor het  
ontwikkelen van een positieve omgang met anderen. 

- Jij en ik, iedereen hoort erbij
- Een open blik op diversiteit
- Beleefdheid vormt de basis van elke ontmoeting
- Een eerlijk verhaal biedt een kans tot groeien
- Werken aan een positieve groepsdynamiek is de taak van elk individu


ZELFONTPLOOIING 

We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen.  
We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.  

 - Zelfkennis, zelfreflectie en feedback doen ieder van ons groeien (Z1) 
- Verantwoordelijkheid stimuleren leidt tot eigenaarschap (Z2) 
- Samen komen we tot leren (Z3) 


GEBORGENHEID 

We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving  
We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.  

 Een school waar:  
- Doen, denken en voelen in balans zijn (G1) 
- Waar proberen leren is (G2) 
- Het proberen gewaardeerd wordt (G3)  
Kortom een plaats waar iedereen zich goed in zijn vel voelt.  


KENNEN en KUNNEN 

We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen
de nodige inhoudelijke bagage mee te geven. 
Dit om deel te nemen en bij te dragen aan de evoluerende maatschappij. 

We zetten in op: 
- Samenhang tussen de leerinhouden
(een gezonde balans tussen kennis, vaardigheden en attitudes) (KK1) 
- Samenhang tussen én binnen leerjaren (KK2) 
- Zelfredzaamheid (KK3) 
- De klas van (n)u (KK4)